Ansøgning & Kontakt

Fondens bestyrelse afholder 4 årlige møder, hvor indkomne ansøgninger behandles.

 

Ansøgninger kan indsendes løbende, men vil først blive behandlet på det næstkommende møde.

 

Uddelingerne sker i henhold til bestyrelsens vurdering og der gives ingen begrundelse for tildeling eller afslag på ansøgning.

 

Betingelse for ansøgninger fra stifternes familie

Fonden har mulighed for at støtte stifternes familie, hvilket omfatter direkte efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum.

 

Bestyrelsen vil foretage en afvejning af støtteværdigheden i hvert enkelt tilfælde. Relevante kriterier kan eksempelvis være begrænset indtægt/formue, svækkelse af alder eller sygdom, støtte til uddannelse, sygdomsbehandling m.v., samt støtte til oplevelser for den enkelte familie. 

 

Alle udbetalte beløb indberettes til SKAT og ansøgningen skal påføres cpr-nummer og bankoplysninger.

 

Der skal medsendes oplysninger og eventuel dokumentation til brug for vurdering af støtten.

 

Betingelse for ansøgninger fra tidligere medarbejdere og deres familie

Fonden har mulighed for at støtte medarbejdere, som har haft ansættelse i virksomhederne Anders Brøndum A/S (Caravell A/S), Frigor A/S og Derby A/S.

 

Det er et krav, at medarbejderen har været ansat uafbrudt i minimum 2 år i virksomhederne indenfor følgende perioder:

 

Anders Brøndum A/S (Caravell A/S) fra den 30. juni 1970 og frem til den 19. maj 2006. 

Frigor A/S fra den 30. marts 1987 og frem til den 1. september 2007.

Derby A/S fra den 1. juli 2003 og frem til den 19. maj 2006.

 

Fonden har mulighed for at støtte medarbejdere samt deres familie. Familie omfatter ægtefæller og børn.

 

Ansøgningerne skal indeholde oplysninger og dokumentation, som kan bekræfte ansættelsesforholdet. Dette kunne være ansættelseskontrakt, lønsedler eller andre oplysninger som f.eks. kollegaer m.v. der ville kunne sandsynliggøre ansættelsesperioden. Bestyrelsen vurderer ud fra det modtagne materiale om ansættelsesforholdet anses for dokumenteret.

 

Bestyrelsen vil foretage en afvejning af støtteværdigheden i hvert enkelt tilfælde. Relevante kriterier kan eksempelvis være begrænset indtægt/formue, svækkelse af alder eller sygdom, støtte til uddannelse, sygdomsbehandling m.v., samt støtte til oplevelser for den enkelte familie.

 

Alle udbetalte beløb indberettes til SKAT og ansøgningen skal påføres cpr-nummer og bankoplysninger.

 

Der skal medsendes dokumentation til brug for vurdering om der kan ydes støtte.

 

Betingelse for ansøgninger til andre formål

Fondens bestyrelse kan i særlige tilfælde yde støtte til følgende formål (specifikationen er ikke udtømmende):

 

Fremme af velgørende og samfundsnyttige formål

Personer, der som følge af sygdom, alder, miljø eller lignende er vanskeligt stillede

Uddannelsesstøtte

Kunst

Videnskab og kulturelle formål

 

Støtte til disse formål kræver, at fondens bestyrelse skønner der er midler til rådighed efter uddeling til de øvrige formål.

 

Bestyrelsen vil foretage en afvejning af støtteværdigheden i hvert enkelt tilfælde og der skal medsendes dokumentation til brug for vurdering heraf.

 

Alle udbetalte beløb indberettes til SKAT og ansøgningen skal påføres cpr-nummer og bankoplysninger.

 

 

 

Indsendelse

Ansøgninger kan sendes på mail mail@ab-fond.dk eller per brev til:

 

Anders Brøndums Fond

 

Søndersøparken 17B, 2., 3.

 

8800 Viborg

 

Der vedlægges relevante bilag.

 

I tilfælde af, at ansøgningen omfatter helbredsoplysninger, skal nedenstående samtykkeerklæring udfyldes og underskrives. Samtykkeerklæringen skal indsendes sammen med ansøgningen. Såfremt samtykkeerklæringen ikke medsendes vil ansøgningen blive slettet og der vil skulle ansøges på ny.

 

Tryk her for samtykke erklæring og vedhæft inden afsendelse. ( Virker Linket ikke så prøv at åbne det i Google Chrome eller Firefox )

Spørgsmål